Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Grønlandske lokalmuseer

Der er et lokalmuseum i 14 af Grønlands 18 byer. De ligger næsten alle i de ældre miljøer i byerne, hvor de har til huse i historiske bygninger fra kolonitiden, typisk den gamle kolonibestyrerbolig. Desuden findes et lokalt museum i bygden Kangerlussuaq, hvis historie er tæt knyttet til anlæggelsen af den amerikanske base.

Museernes arbejdsfelt er arkæologiske og etnologiske og historiske undersøgelser, indsamling af samtidsdata og arkivalier, udstillinger samt formidling.

Søg på NKA