Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Serviceydelser

Grønlands Nationalarkiv kan hjælpe dig med at skaffe en kopi af dit eksamensbevis eller lave fotokopier og scan af andre typer arkivalier. På denne side kan du finde nærmere oplysninger og priser for udskrift af eksamenskarakterer, arkivundersøgelser m.v.

 Arkivets ret til at tage betaling for at stille arkivalier til rådighed for forskning og offentlighed er fastslået i arkivlovens §27.

Arkivundersøgelser

Hvis man ikke selv har mulighed for at besøge Grønlands Nationalarkiv for at foretage et arkivstudie, er det i nogle tilfælde muligt at bestille en arkivundersøgelse mod betaling. Dette gælder dog ikke slægtsforskning som ikke kan bestilles hos arkivarerne. 

Hvis man ønsker en undersøgelse foretaget, skal man henvende sig skriftligt til Grønlands Nationalarkiv, enten via e-mail eller almindelig post. I henvendelsen skal man redegøre for hvilke oplysninger man søger. Herefter vil man få besked om hvorvidt det er muligt at gennemføre undersøgelsen i arkivet. Nationalarkivet påbegynder kun undersøgelser der er velafgrænsede og veldefinerede af brugeren på forhånd.

Rutineforespørgsler, der kræver mindre end en times arbejde, er gratis, men for udførelsen af større arkivundersøgelser opkræves betaling. Såfremt arkivaren vurderer at en ønsket arkivundersøgelse er mulig, vil der blive givet et overslag over varighed og pris. Der betales en fast timetakst for hver påbegyndt time samt et gebyr for kopier af dokumenter og eventuelle portoudgifter i forbindelse med forsendelse af kopieret materiale.

 Eksamensbeviser

Grønlands Nationalarkiv kan levere kopier af eksamensbeviser fra mange uddannelsesinstitutioner. Det sker mod et gebyr på 300 kr. som betales ved indsættelse af beløbet på NKA's konto i Grønlandsbanken, kontonummer 6471-100-155-5. Samtidig sendes en skriftlig bestilling til Grønlands Nationalarkivs adresse P. O. Box 1090, DK-3900, Nuuk mærket 'eksamensbevis' eller til arkiv@arkiv.gl

Vær opmærksom på at Grønlands Nationalarkiv ikke kan garantere, at der findes et eksamensbevis. Det kan for eksempel være forsvundet før arkivet blev afleveret.

Søg på NKA