Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

NKA’s medarbejdere

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv er organiseret i to enheder hhv. Arkivet og Museet. Lederne af enhederne udgør sammen med direktøren og kontorlederen ”NKA’s ledelse”

 

Daniel Thorleifsen

Direktør

Direkte telefon: (+299) 342201

daniel@natmus.gl

Medarbejdere ved arkivet

Inge Høst Seiding

Arkivleder

Tel.: (+299) 362332

inge@arkiv.gl

Kulturhistorie, offentlige arkiver, offentlige myndigheders arkivforhold

 

Frederik Fuuja Larsen

Arkivar

Tel.: (+299) 362337

fuuja@arkiv.gl

Kulturhistorie, privatarkiver, offentlige myndigheder

 

Guðrun Patursson

Arkivar

Tel.: (+299) 362333

gudrun@arkiv.gl

Digital formidling, offentlige arkiver og elektronisk arkivering

 

Mikkel Nohr Jensen 

It-arkivar

Tel.: (+299) 362335

mikkel@arkiv.gl

Elektronisk arkivering, offentlige arkiver, offentlige myndigheders arkivforhold

 

Hans Egede Berthelsen

Fuldmægtig

Tel.: (+299) 362334

hans@arkiv.gl

Registrering, bygnings-, tegnings- og AV-arkivalier, ekspedering i tegningsarkivet

 

Heidi Olsvig

Registrator/arkivbetjent

Tel.: (+299) 362336

heidi@arkiv.gl

Sortering og registrering, magasiner  

Medarbejdere ved museet

Christian Koch Madsen

Souschef, museumsinspektør

Tel.: (+299) 342214

christian@natmus.gl

Daglige ledelse af museet, forhistorie, nordbo, arkæologi, fredningsområdet, fotosamlinger

 

Minik Lyberth

Afdelingsleder

Tel.: (+299) 342202

minik@natmus.gl

NKAs administration, økonomi og kiosk

 

Ujammiugaq Engell (på orlov)

Formidlingsinspektør

Tel.: (+299) 342218

ujammiugaq@natmus.gl

Formidling, koordinering af rundvisninger og arrangementer, skoletjeneste og kommunikation

 

Aviâja Rosing Jakobsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342211

avi@natmus.gl

Etnologi, dragtsamlingen

 

Kirstine Eiby Møller

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342207

kirstine@natmus.gl

Immateriel kulturarv

 

Hans Lange

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342208

hans@natmus.gl

Thulekultur

 

Mikkel Myrup

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342213

mikkel@natmus.gl

NUNNIFFIIT, Grønlands fortidsmindearkiv

 

Hans Harmsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342215

harmsen@natmus.gl

Arkæologi

 

Inge Bisgaard

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382230

inge@natmus.gl

Fredede bygninger

 

Søren Bak-Andersen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382233

soren@natmus.gl

Fredede bygninger

 

Michael Nielsen

Magasinforvalter

Tel.: (+299) 382217

michael@natmus.gl

Magasiner, depoter og registrering

 

Allan Lynge

Museumsforvalter

Tel.: (+299) 342205

allan@natmus.gl

Vedligeholdelse, reparation

 

Dorthe Vold

Rengøring

Tel.: (+299)  342203

Køkken og rengøring

 

 

Søg på NKA