Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Ledelsen

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv’s ledelse består af institutionens direktør Daniel Thorleifsen, som har det overordnede og strategiske ansvar for institutionen, herunder dens myndighedsbehandling.  

Hvor souschef Christian Koch Madsen tager sig af den daglige ledelse på Nationalmuseet og fredningslovgivningen, har arkivleder Inge Seiding ansvaret for den daglige ledelse på Nationalarkivet, mens afdelingsleder Minik Lyberth varetager den daglige administration af hele institutionen. 

 

Søg på NKA