Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Nordiske arkiver

Her på siden kan du få overblik over andre relevante arkiver i Norden.

Statens Arkiver i Danmark 

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Rigsarkivets samlinger dokumenterer Danmarks historie gennem tiderne.  

 

Thjodskjalasafn i Island

Islands Nationalarkiv opbevarer arkivalier, som vedrører Islands historie fra det 12. århundrede til nutiden. Arkivalierne er nøglen til forskning i borgernes og nationens historie. 

 

Føroya Landsskjalasavn

Færøernes Nationalarkiv er en del af Færøernes Nationalarv og omfatter materiale, som har historisk betydning eller administrativ og juridisk væsentlighed for befolkning og myndigheder. 

 

Arkivverket i Norge

Arkivverket består af Rigsarkivet, 8 statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Her findes centrale kilder, som dokumenterer Norges historie og lokalhistorie. 

 

Riksarkivet i Sverige

Riksarkivet omfatter kilder fra statslig forvaltning og private virksomheder, organisationer og personer, som er af betydning for Sveriges historie og redskaber til at forstå den tid, vi lever i.

 

Ålands Landskapsarkiv

Ålands Landsskapsarkiv er en selvstyrende arkivinstitution og opbevarer kilder, som er af væsentlig betydning for Ålands historie. 

 

Arkistolaitos

Finlands Nationalarkiv omfatter samlinger af væsentlig national, regional og samisk kulturarv. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv