Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Samlingerne

Nationalmuseets samlinger dækker hele Grønlands historie gennem 4500 år. Gå på opdagelse i de enestående etnografiske og arkæologiske samlinger, som kommer fra hele landet, i vores flotte permanente udstillinger.

På denne side kan du læse om vores samlinger og få indblik i den repatrieringsproces, som fulgte i kølvandet på Hjemmestyrets indførsel.

Rejs Grønland rundt

På Nationalmuseet kan du fordybe dig i en enkelt udstilling eller få flere timer til at gå ved at se hele vores fantastiske samling.

Træd ind i det forhistoriske Grønland og kom nærmere på fortidens stenalderfolk: Saqqaq, Independence, Grønlandsk Dorset og Sen Dorset kulturerne, hvoraf de ældste kom til landet for 4500 år siden, og som alle hører ind under den samlede betegnelse ”Den Arktiske Småredskabstradition” på grund af deres efterladte veludførte stenredskaber.

Oplev vores enestående etnografiske samlinger fra Ammassalik og Avanersuaq  fra 1880-1920 i udstillingen Thulekultur – Nye mennesker i Grønland, en udstilling der også rummer de berømte 1400-tals mumier fra Qilakitsoq i Nordvestgrønland - eller den velbevarede Pearyland Umiaq –  verdens ældste fund af en næsten intakt skindbåd.

Grønlands Nationalmuseum har tillige en stor samling af Inuits transportmidler, som omfatter flere skindbåde og hundeslæder. Museet rummer desuden en omfattende kunst- og fotosamling. Nyere kolonitid er hovedsageligt repræsenteret med traditionelle grønlandske dragter og små tidslommer, som byder på indblik i historien og miljøet i datidens Grønland. Skiftende særudstillinger vil tilmed præsentere Grønlands kulturarv.

Repatriering

I daglig tale betyder repatriering tilbageførsel. I en Grønlandsk kontekst handler det om tilbageførslen af grønlandsk kulturarv fra Nationalmuseet i København. Oprindeligt var genstandene indsamlet som dansk ejendom som konsekvens af koloniseringen af Grønland.

Før 1981 var Nationalmuseet i København ansvarlig for den arkæologiske og etnologiske virksomhed i Grønland og havde store samlinger af genstande fra Grønland. I 1983 indgik Danmark og Grønland en aftale om tilbageførsel af dele af Nationalmuseets samlinger af grønlandsk kulturarv. Repatrieringen begyndte i 1982 og har betydet, at Grønlands Nationalmuseum har fået overført mere end 35.000 genstande som følge af aftalen.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv