Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right
Nuulliit har været et af de vigtigste områder for for forståelsen af det forhistorieske Grønland, siden Erik Holtveds udgravning i 40'erne og Eigil Knuths udgravninger i 50'erne og fremefter. Filmen viser det område hvor Holtved lavede de fleste af sine udgravninger og hvor han gjorde nogle af de mest skelsættende fund i grønlandsk arkæologi. Bland andet fandt han den ældste velbevarede anorak og en række andre meget velbevarede genstande, men derudover har Nuulliit også været vigtig for vores forståelse af kronologien i det forhistoriske østarktiske område. Filmen giver et rigtig godt indblik i landskabets opbygning og hvor eroderingstruet det er og hvor 2015-udgravningerne blev foretaget

Rapporter

2023 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Aasiaat-Qasigiannguit Vandkraftprojekt, arkæologisk besigtigelse. NKA rapport nr.: 202301_01 - Frederik Fuuja Larsen (forf.), Hans Lange, Hans Harmsen og Mikkel Myrup (dansk)

Arkæologisk besigtigelse i forbindelse med kapacitetsudvidelse af Buksefjordsværket. NKA rapport nr.: No. 202302_01 - Frederik Fuuja Larsen (dansk)

2023 - Rapporter fra eksterne projekter2021 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Qaqortoq Øst: Arkæologisk besigtigelse. NKA rapport nr.: 2021_1 - Christian Kogh Madsen (dansk)

Qasigiannguit B-3 Fredningsværdibeskrivelse, B-3, Qasigiannguit - Jeppe Lorenzen (dansk)

 

2020 - Rapporter fra eksterne projekter

Moriusaq Archaeological Excavations 2019 - John Darwent

 

2016 - Rapporter fra eksterne projekter

REMAINS of Greenland - Research and management of Archaeological sites in a changing environment and society. Field report 2016 - red. Jørgen Hollesen (english)

 

2015 - Rapporter fra eksterne projekter

Palaeoenvironmental investigations at two Norse farms near the margin of the Greenland Ice Sheet - Schofield, J.E., Lea, J.M., Mair, D.W.F., Pearce, D. & Rea, B.R. (english)

 

2014 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Feltrapport om arkæologisk rekognoscering i Vatnahverfi 2014 - Christian Koch Madsen

2014 - Rapporter fra eksterne projekter

The cultural history of the Innaanganeq Meteorite – technical report 2015 - Martin Appelt, Jens Fog Jensen, Mikkel Myrup, Henning Haack, Mikkel Sørensen and Michelle Taube (english)

 

 

2013 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland - Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich (dansk)

 

2012 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

ISUA Survey Report 2012 - Mikkel Myrup (english)

Ilimanaq B-803 Fredningsværdi DK - Inge Bisgaard (Dansk)

2012 - Rapporter fra eksterne projekter

Det forsvundne folk fra Vatnahverfi - Maria Louise Petersen og Niels Lynnerup

 

 

2011 - Rapporter fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Ilua Valley, Nunasarnaq and Kuannersuit Archaeology - a survey - Mikkel Myrup (english)

 

2010

An Archaeological Survey in Tasiusaa Area Performed in the Autumn of 2010 - Pauline K. Knudsen (english)

Ruinpleje Igaliku - Georg Nygaard (dansk)

Kuannersuit - Mikkel Myrup (english)

Paakitsoq - Mikkel Myrup (english)

Ruingruppen Sissarluttoq i Igaliku Fjord - Niels-Chr. Clemmensen & Hans Kapel (dansk)

 

2009

Arkæologisk Rapport Paakitsoq, 2009 - Claus Andreasen (dansk)

Archaeological survey, Isua Project 2009 - Martin Appelt (ed.) (english)

Archaeological Surveys in the West Greenland Inland, summer 2009 - Pauline K. Knudsen (english)

Vatnahverfi Field Report 2009 - Chr. K. Madsen (english)

 

2008

ALCOA 2007-08 - Pauline K. Knudsen (dansk)

ALCOA 2007-08 - Pauline K. Knudsen (kalaallisut)

ALCOA 2007-08 - Pauline K. Knudsen (english)

ALCOA 2007-08 Final Report - Pauline K. Knudsen (english)

Report on archaeological surveys in areas bordering the lakes Tasersiaq
(7e), Qaamasoq, Tarsartuup Tasersua and Tussaap Tasia (6g) carried out
for Alcoa August 2008
- Pauline K. Knudsen (english)

Vatnahverfi Greenland 2008 - Konrad Smiarowski (english)

Besigtigelsesrejse Sydgrønland, juni 2008 - Einar Lund Jensen (dansk)

Isua, 2008 - Mikkel Myrup (english)

 

2007

Vatnahverfi Greenland 2007 - Konrad Smiarowski (english)

Kangerluarsuk, Qaqortoq, 2007 - Niels Algreen Møller (english)

GeoArk 2005 & 2007. Rapport over rekognoscering i Nordøstgrønland - Jens Fog Jensen m.fl. (dansk)

Archaeological Excavations at Qassiarsuk, Brattahlid E29N Field Report, 2007 - Ragnar Edvardsson (english)

ALCOA Archaeological Report 2007 - Ulla Odgaard (english)

 

2006

Vandkraftværk - Tasersuaq, Sisimiut 2006 - Georg Nyegaard (dansk)

Iterlaa rapport, 2006 - Mikkel Myrup (dansk)

Besigtigelsesrapport for 61V3-III-541a, Ø28a, Qassiarsuk, 2006 - Niels Algreen Møller (dansk)

Archaeological survey at Dundas - Notes on archaeological features, August 2006 - G. LeMoine (english)

 

2003

GeoArk 2003, Wollaston Forland - Mikkel Sørensen og Claus Andreasen (dansk)

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv