Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Forskning & publikationer

Museets forskning har som overordnet tema beskrivelsen og udforskningen af Grønlands kulturarv og at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie.

Forskningen, der udføres på NKA, er primært grundforskning, der har til hensigt at bevare, udforske og formidle kulturhistorisk levn og udvikler forudsætninger for tilegnelse af viden for videreudvikling af inuits og grønlandsk historiske bevidsthed og kulturarv

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv