Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Brug Arkivet

Du kan bruge Grønlands Nationalarkiv til at finde oplysninger om Grønlands historie, til slægtsforskning, opgaveskrivning og meget mere.

Henvendelser til arkivet kan ske via telefon eller e-mail på alle hverdage. Forespørgsler besvares indenfor 2-3 hverdage.

Forespørgsler, der kræver forskning af arkivarerne, kan foretages mod betaling. Nærmere aftale om dette kan træffes ved direkte henvendelse til Arkivet.

 

Slægtsforskning i læsesalen

Den mest brugte kilde til slægtsforskning på arkivet er kirkebøgerne. Disse kan ses online eller i arkivet efter aftale med arkivarerne.

 

Forskning

Udover kirkebøgerne kan man se mange andre arkivalier. Hvis du ønsker at benytte andre arkivalier i forbindelse med forskning eller lignende bedes du rette henvendelse til arkivarerne som kan vejlede dig i forhold til de forskellige muligheder.

Vær opmærksom på at arkivalierne på arkivet er underlagt forskellige tilgængelighedsfrister. For arkivalier der stammer fra de offentlige myndigheder gælder det at de er offentligt tilgængelige efter 25 år, eller 80 år hvis de indeholder personfølsomme oplysninger. Det samme gælder i udgangspunktet for de arkivalier der er afleveret af private personer og foreninger, men her kan der være fastsat særlige tilgængelighedsfrister efter aftale mellem arkivet og giveren. Endelig kan der være arkivalier der ikke må benyttes, fordi deres bevaringstilstand er dårlig og de risikerer at gå i stykker.

Hvis man ønsker at se et arkivalie, der ikke er offentligt tilgængeligt, kan man søge om særskilt tilladelse til at se arkivaliet. Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om hvilket arkivalie man ønsker adgang til, hvad formålet er med at benytte arkivaliet samt afsenderens navn og kontaktoplysninger.

Håndtering og fotografering

Alle arkivalier skal håndteres forsigtigt. Det er ikke nødvendigt at bruge handsker, men man skal have rene hænder og undgå at bruge håndcreme eller lign. inden berøring af arkivalierne. Som hovedregel må man gerne fotografere de arkivalier der er stillet til rådighed. Dog må der ikke foretages fotografering af arkivalier der er underlagt ophavsretlige regler. Dette gælder f.eks. manuskripter af forskellig art. Arkivets personale vil i hvert tilfælde, oplyse om dette inden arkivalierne stilles til rådighed.

 

Aflevering af privatarkiver

Du kan også kontakte os med spørgsmål om aflevering Du har nemlig mulighed for at aflevere arkivalier fra foreninger, enkeltpersoner, virksomheder og lignende med tilknytning til Grønland.

 

Myndighedsservice

Offentlige institutioner i Grønland benytter Grønlands Nationalarkiv til at få vejledning om opbevaring og aflevering af bevaringsværdige arkivalier og andre arkivmæssige forhold i den løbende sagsbehandling. Nationalarkivets arbejde sker efter den gældende arkivlov og bestemmelser.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv