Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Kulturarv
Kulturarv

Kulturarv og fredning

Fredningsarbejdet i Grønland har stået på gennem det meste af det 20. århundrede. Det er derfor ikke altid lige nemt, at danne sig et hurtigt overblik over hvilke bygninger, fortidsminder eller kulturhistoriske områder, der er omfattede af fredningsloven.

De største aktuelle udfordringer på fredningsområdet er: 

  1. At foretage do­ku­mentation og undersøgel­ser af kulturminder truet af den globale klimaopvarmning

  2. Renovere og soignere de vigtigste ruin­plad­­ser i de områder i Sydgrønland, der er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste

  3. At lave en syste­ma­tisk gennemgang af landets fredede og bevaringsværdige bygninger

  4. Generel for­mid­ling af landets kulturminder for offentligheden.

På disse sider kan du bl.a. få råd og vejledning om dit fredede hus, få viden om fortidsminder i Grønland, NKA’s fredningsarbejde og meget mere. 

 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv