Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Vision, mission & logo

Mission

NKA bevarer, udforsker og formidler kulturhistorisk levn og udvikler forudsætninger for tilegnelse af viden for videreudvikling af inuits og grønlands historiske bevidsthed og kulturarv.

 

Vision

Et levende og proaktivt museum og arkiv, som skaber vidensbaseret forståelse, fortolkning og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

 

Logo

NKAs logo er inspireret af et skindbroderi på en skindpose fra Ammassalik. Posen er i dag en del af den permanente udstilling og er ifølge registreringen en sypose fra ca. 1900. Logoet blev taget i brug i 1978.

Etnografen William Thalbitzer beskrev i 1914 de østgrønlandske skindornamenter som ’øje-lignende’. Der er flere eksempler på lignende symboler fra Sibirien og Alaska. Hos Yupik i Alaska ses symbolet i danse-masker og kaldes ellam iingaa - bevidsthedens øje. Ella kan sammenlignes med det grønlandske sila som også betyder erkendelse og bevidsthed om verden.

NKA’s forskellige præsentationer af logoet gennem tiden, fortæller noget om museets og samfundets udvikling. I 1978 blev der i forklaringen på logoet lagt vægt på dets rødder i Inuits kulturfællesskab. I teksten fra 1990´erne blev logoets betydning en del af museets image som videns- og forskningsinstitution. Der passede det fint at lægge vægt på symbolets betydning som en tolkning af sila, nemlig ’påpasselighed’ og ’fornuft’.

 

Vision, mission & logo
Vision, mission & logo
Vision, mission & logo
CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv