Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Hæfte

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv arragerede et seminar om Levende Kulturarv i Traditionelt håndværk i 2023. Seminaret havde til formål at fremme viden og erfaringer inden for håndværk blandt udøvende garvere, syerske, designer, arrangører, og museumskuratorer.

Du kan læse resultaterne fra seminaret på grønlandsk her, eller på engelsk her.

Seminaret blev til i samarbejde med Northern Dimension, under LIVIND-projektet. Seminaret og hæftet blev muliggjort med økonomisk støtte fra LIVIND og NAPA.

Immateriel kulturarv

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har ansvaret for beskyttelsen af den immaterielle kulturarv i Grønland. Det skal med deltagelse af samfund, grupper og relevante organisationer identificere og definere de forskellige elementer af immateriel kulturarv, som findes i Grønland og skal udarbejde og løbende opdatere en fortegnelse over denne.

UNESCO vedtog i 2003 The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Grønland tilsluttede sig i 2009 konventionen. Konventionen opfordrer, at landene laver nationale fortegnelser over levende traditioner og immateriel kulturarv. Med denne fortegnelse, som løbende udvides og opdateres, præsenteres dele af Grønlands immaterielle kulturarv.

I første omgang har det været NKA som har registreret og udvalgt emnerne, men det er hensigten at vi indgår samarbejder med relevante organisationer og grupper, sådan at vi opfanger praksisser, forestillinger, udtryk, kundskaber, færdigheder såvel som redskaber, genstande, artefakter og kulturelle rum, der er forbundet dermed, som samfund, grupper og i nogle tilfælde enkeltpersoner anerkender som del af deres kulturelle arv.

Dit bidrag

Giv er bidrag her (word dokument) eller her (pdf).

ICH UNESCO 16.COM

Onsdag d. 15.december 2021 er sandelig en stor dag for trommesang og -dans. UNESCO har under sit årlige møde i Paris indskrevet Inuits trommesang og -dans på den repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

Pressemeddelelsen kan læses her.

UNESCO Kommiteens afgørelse kan læses her.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv