Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Prisliste

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv er indehavere af fotomateriale, der omfatter store dele af Grønlands historie. Museet har ophavsrettighederne til dette materiale, men vil under særlige vilkår, og mod betaling, overdrage rettighederne til privat eller offentligt brug.

 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv overdrager reproduktionsretten til de leverede illustrationer på følgende vilkår:

 

  1. Billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og prisen gælder engangsproduktion
  2. Originale negativer, dias og andet reproduktionsmateriale forbliver Grønlands Nationalmuseum & Arkivs ejendom og skal returneres efter benyttelse. Ved bortkomst eller beskadigelse skal materialet erstattes med minimum 2.000 kr. pr. stk.
  3. Fotografiretten tilhører Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
  4. Ved offentliggørelse skal fotografens navn/Grønlands Nationalmuseum & Arkiv's navn angives ved billedet
  5. Elektronisk lagring og lignende af billedet må ikke finde sted uden aftale med Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.
  6. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv modtager gerne et eksemplar af publikationer, hvori de omtalte billeder har været anvendt.

 

Minimumspriser

Priserne er afhængige af, om man er privatperson eller del af en institution. Derudover afhænger priserne også af, hvad man ønsker at anvende billederne til. Alle priserne er angivet pr. motiv/pr. stk. Fotos fra billedeplatformen Qangagooq.gl, er også inkluderet i nedenstående priser, såfremt brugen af billederne er til kommercielt brug. Fotos taget af fotograf Louise Kordon kan ikke rekvireres.

 

Udstillingsbrug

Mindre udstillinger og lignende (enkeltanvendelse)

= 1.000 kr.

 

Større udstillinger som messer og lignende (enkeltanvendelse)

= 1.500 kr.

 

Biblioteker, andre museer og lignende (enkeltanvendelse)

= 400 kr.

 

Brug i institutioner/firmaer og lignende

Billeder til internt brug (ikke reklamer)

= 500 kr.

 

Brug i film, video, TV-kassetter og båndfilm

= 700 kr.

 

Brug til CD – og DVD-omslag, båndkassetter og videokassetter

= 1.000 kr.

 

Brug til bøger/billedhæfter/undervisningsmateriale

Billeder

= 400 kr.

 

Forside

=1.000 kr.

 

Bagside

= 800 kr.

 

Billeder af mumier (specialordning)

= 850 kr.

 

Brochurer (informationsbrug)

= 400 kr.

 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv