Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

NKA’s medarbejdere

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv er organiseret i to enheder hhv. Arkivet og Museet. Lederne af enhederne udgør sammen med direktøren og kontorlederen ”NKA’s ledelse”

 

Daniel Thorleifsen

Direktør

Direkte telefon: (+299) 342201

daniel@natmus.gl

Medarbejdere ved arkivet

Vivi Noahsen

Arkivleder

Tel.: (+299) 362336

vivi@arkiv.gl

Overordnet ansvar for ordning og registrering af arkivalier, tilsyn og kurser

 

Helena Brandt

Arkivar

Tel.: (+299) 362337

helena@arkiv.gl

Offentlige myndigheders arkiver og myndighedsvendt arbejde

 

Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard

Arkivar

Tel.: (+299) 362332

evaluusi@arkiv.gl

20. århundredes kulturhistorie, privatarkiver

 

Angutinnguaq Olsen

It-arkivar

Tel.: (+299) 362335

anols@arkiv.gl

Elektronisk arkivering, offentlige arkiver, offentlige myndigheders arkivforhold

 

Lana Løvstrøm

Daglig leder, Registrator/Arkivbetjent

Tel.: (+299) 362333

lana@arkiv.gl

Daglig ledelse i Bygnings -og Anlægsarkivet, registrering og ekspedering

 

Hans Egede Berthelsen

Fuldmægtig

Tel.: (+299) 382236

hans@arkiv.gl

Registrering, bygnings-, tegnings- og AV-arkivalier, ekspedering i Bygnings -og Anlægsarkivet

 

 

Medarbejdere ved museet

Christian Koch Madsen

Souschef, museumsinspektør

Tel.: (+299) 342214

christian@natmus.gl

Forhistorie, nordbo, arkæologi, fredningsområdet, fotosamlinger

 

Minik Lyberth

Afdelingsleder

Tel.: (+299) 342202

minik@natmus.gl

NKAs administration, økonomi og kiosk

 

Frederik Fuuja Larsen

Museumsleder, Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342216

fuuja@natmus.gl

Daglige ledelse af museet, arkæologi

 

Aviâja Rosing Jakobsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342211

avi@natmus.gl

Etnologi, dragtsamlingen

 

Ditte Melitha Kristensen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342210

ditte@natmus.gl

Nyere grønlandsk kultur- og samfundshistorie
Genstande og samlinger (19. og 20. århundrede)

 

Randi Sørensen Johansen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342206

randi@natmus.gl

Immateriel kulturarv

 

Hans Lange

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342208

hans@natmus.gl

Inuitkultur

 

Mikkel Myrup

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342213

mikkel@natmus.gl

NUNNIFFIIT, Grønlands fortidsmindearkiv

 

Hans Harmsen

Fredningsinspektør

Tel.: (+299) 342215

harmsen@natmus.gl

UNESCO, kulturarvsturismen og bevaring

 

 

Michael Nielsen

Projektmedarbejder

Tel.: (+299) 342217

michael@natmus.gl

Arkæologi

 

Inge Bisgaard

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382230

inge@natmus.gl

Fredede bygninger

 

Jeppe Lorenzen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382233

jeppe@natmus.gl

Fredede bygninger

 

Kirstine Eiby Møller

Ph.D. Studerende

kirstine@natmus.gl

 

Naja Rosing-Asvid

Udstillingsdesigner

Tel.: (+299) 382235

naja@natmus.gl

 

Martin Friderichsen

Museumsforvalter

Tel.: (+299) 342205

martin@natmus.gl

 

Dorthe Vold

Rengøring

Tel.: (+299) 342203

Køkken og rengøring

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv