Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Hvad findes der i Grønlands Nationalarkiv?

Grønlands Nationalarkivs samlinger består af arkiver fra offentlige myndigheder og institutioner samt forskellige typer privatarkiver. Arkiverne rummer primært dokumenter, men i nogle tilfælde også billeder, kort, lydbånd og film. Her er eksempler på hvad nogle af Grønlands nationalarkivs større samlinger omfatter:

 

  • Præstegældsarkiver; kirkebøger, designationer, missionsarkiver, korrespondancer, prædikener, kateketdagbøger, skolearkiver m. v. 
  • Inspektoratsarkiver; Syd- og Nordgrønlands Inspektorat/Landsfoged: skematiske indberetninger, statistikker over befolkningstal, fangstlister, forhandlinger fra forstanderskaberne, kommune- og sysselråd m. m.
  • Kolonibestyrerarkiver; korrespondance, udstedsbestyrerarkiver, mandtalslister, håndbøger, grønlænderbøger, regnskabsspecifikationer, skematiske indberetninger m. m.
  • Kommunearkiver; korrespondance, skolearkiver, journalsager m. m.
  • Seminariearkiv; korrespondance, prædikener, elevkarakterer, skemaer m. m.
  • Grønlands Hjemmestyre, direktoratsarkiver
  • Privatarkiver fra enkeltpersoner, foreninger og virksomheder

 

De fleste dele af samlingerne er tilgængelige når de er 25 år gamle, nogle først efter 80 år. Ønsker du at se arkivalier fra samlinger, kan du kontakte arkivet og lave en aftale med en arkivar. Arkivaren hjælper med at finde relevante arkivalier til den enkelte bruger, som derefter kan benytte arkivalierne i arkivets læsesal eller forskerrum.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv