Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

For offentlige myndigheder

Grønlands Nationalarkiv er det centrale arkiv for hele grønlands offentlige sektor. Det betyder at alle de offentlige myndigheder på Grønland, undtagen rigsmyndighederne, er forpligtede til at aflevere deres historisk betydningsfulde dokumenter til Grønlands Nationalarkiv. Det er Grønlands Nationalarkiv der bestemmer hvilke dokumenter der er historisk betydningsfulde. Herudover kan arkivet også fastsætte regler om f. eks. opbevaring af arkivalier. Samtidig fungerer Grønlands Nationalarkiv som rådgiver for myndighederne i arkivspørgsmål.

 Disse sider er beregnet til at hjælpe myndighedernes ansatte med deres arkivering. Du kan se en vejledning om aflevering af arkivalier, finde arkivloven og arkivets bestemmelser.

Lovgivning og bestemmelser

Lovgivning og bestemmelser

Vejledning om aflevering for offentlige instanser

Vejledning om aflevering for offentlige instanser
CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv