Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Ansøgning om udgravning

Inden nogen form for arkæologisk udgravning kan finde sted i Grønland, skal man have en underskrevet tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

 

Ansøgningen skal være Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i hænde senest 1. maj inden den pågældende feltsæson.
Eks. starter feltsæsonen 2015, er deadline for ansøgning senest 1. maj 2015.   

 

Det er kun institutioner, som kan ansøge om udgravnings-tilladelse. Ansøgningsskemaet, som er på engelsk kan downloades her

Søg på NKA