Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right
M/S Umanak

M/S Umanak 1960. Fra M/S Umanaks gæstebog 1949-58. Ukendt fotograf.

M/S Umanak

Telegrammer fra M/S Umanaks skibsjournal i handelsinspektoratets arkiv.

M/S Umanak

M/S Umanak

Før den almindelige rutebeflyvning satte ind, var skibet M/S Umanak i 1950´erne og 1960´erne det gængse transportmiddel der sejlede passagerer over Atlanten heraf nogle år som kystskib i Grønland. Helge Schultz-Lorentzen skriver om skibet i Tidsskriftet Grønland: "M/S Umanaq på 2319 brt. og plads til 78 passagerer, stålskib, bygget i Helsingør 1949. Udførte 152 atlantrejser samt 4 års kystfart i perioden 1949-1968"1. Skibet blev senere solgt og endte sine dage ved et totalforlis ved Chile i 1988 under navnet Logos2.

Gæstebogen, som i dag befinder sig i Grønlands Nationalarkiv, dækker årene 1949-1958, men tydeligvis ikke alle rejserne. For eksempel er der ingen indførsel for den rejse i januar 1957 som både på ud- og hjemrejsen nær endte i forlis og kostede en matros livet. Af telegramkorrespondancen fremgår det, at man iværksatte en luftbåren eftersøgning af Umanak efter et døgns radiotavshed. Da vejret senere tillod det, lykkedes det at opsætte en nødantenne på skibet og genoptage radiokontakten. Nøjagtigt to år senere forliste M/S Hans Hedtoft i samme farvand under lignende vejrforhold. Telegrammerne, hvoraf nogle kan ses på billedet til højre, findes i dag i Grønlands Nationalarkiv i skibsjournalerne i Handelsinspektoratets arkiv.

Du kan se gæstebogen nedenfor.

Kilder

1. Schulz-Lorentzen, Helge: Et foreløbigt og ufuldstændigt forarbejde til en grønlandsk skibsregistrant. Tidsskriftet Grønland, 1998, nr. 3: 70-101.

2. www.wrecksite.eu

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv