Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Lovgivning og bestemmelser

Det er ikke muligt at gemme alt for eftertiden. Men vi kan bevare materiale, som dokumenterer væsentlige administrative og retlige forhold af betydning for Grønlands borgere og myndigheder samt materiale, som kan bidrage til den historiske forskning.

Arkivloven pålægger Nationalarkivet ansvar for at føre tilsyn med og godkende offentlige institutioners journalsystem samt føre tilsyn med arkivforholdene ved myndigheder og institutioner. På denne måde sikrer Nationalarkivet at arkivalier vedrørende Grønlands historie og kultur kan bevares for eftertiden.

Grønlands Nationalarkiv har tilgængeliggjort vejledninger, bestemmelser og lov om arkivvæsen. Gennem disse dokumenter kan du få yderligere oplysninger om lovgivning, bestemmelser og retningslinjer for arkivering i den grønlandske offentlige sektor:

 

For spørgsmål vedrørende vejledninger, bestemmelser og loven om arkivvæsen kontakt Grønlands Nationalarkiv.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv