Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Privatarkiver

Grønlands Nationalarkiv modtager meget gerne arkivalier fra enkeltpersoner, selskaber eller foreninger. Arkivet har mulighed for at betale fragt, ligesom arkivet gerne står for at ordne arkivalierne.

 Har den, der afleverer arkivalier ikke fastsat bestemmelser om arkivaliernes tilgængelighed, er tilgængelighedsfristen 80 år for arkivenheder, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private anliggender, herunder økonomiske forhold.

Hvis du har historisk materiale, som du mener, er værdifuldt at bevare, eller har du andre spørgsmål vedrørende arkivering, kan du kontakte Grønlands Nationalarkiv.

 

 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv