Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Dit fredede hus

En stor del af Grønlands 158 fredede bygninger er offentlige ejede. Ejere og brugere af de fredede bygninger er vigtige, for de er med til at sikre vedligeholdelse og beskyttelse af vores fælles kulturarv.

Når en bygning er fredet betyder det bl.a. at ejerne skal holde bygningen i forsvarlig stand og at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

 

Ejer af et fredet hus

Det anses af mange som et privilegium at bo i et fredet hus. Fredede huse har ofte særlige kvaliteter, som sjæl og historie, der gør boligen interessant at bo i. Men som ejer er man samtidig også forvalter af kulturarv.  Formålet med fredning er netop at bevare og beskytte mest muligt af bygningens kvaliteter og dermed en del af Grønlands kulturminder for eftertiden.

Ejer har derfor pligt til at holde sin bygning i forsvarlig stand. Og ejer skal have tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, hvis den fredede bygning skal ændre. Det gælder både indvendigt og udvendigt. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv yder råd og vejledning i forbindelse med disse ændringer. På denne måde er man som ejer sikret faglig rådgivning om hensigtsmæssige materialer og metoder. 

 

Ændringer kræver tilladelse

Både små og store ændringer kræver tilladelse hos Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Det gælder alt lige fra tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden.

Almindelig vedligeholdelse skal ske under anvendelse af samme materialer, metoder og farver som hidtil og i overensstemmelse med bevaring af den fredede bygnings tilstand og udseende på fredningstidspunktet. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv kan, når særlige omstændigheder taler herfor, dispensere fra kravet om anvendelse af samme materialer, metoder og farver som hidtil. 
Du kan læse mere om almindelig vedligeholdelse af en fredet bygning under ”Hvad må man, hvad skal man?” .

Årsagen til, at alle arbejder på en fredet bygning kræver tilladelse er, at man på denne måde sikrer, at de ændringer, som udføres på en fredet bygning, fastholder eller forbedrer fredningsværdierne. Ændringer på en fredet bygning med forkerte materiale og forkert udførelse kan blandt andet medføre, at en bygning mister den værdi og det særpræg, der gjorde den fredningsværdig i første omgang.

 

Her kan du få hjælp

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv er ikke blot myndighed på området, men det er også vores opgave at rådgive ejere af de fredede bygninger. Hvis du har spørgsmål til fredningen eller til kommende og igangværende bygningsarbejde, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også få viden og gode råd her.

 

Ikke et museum

En fredet bygning er ikke et museum, men det er vigtigt at benytte bygningen. Huset har det bedst, når det bliver brugt aktivt. Eksempelvis som privatbolig, værksted eller butik. I Idékataloget kan du se flere eksempler på måder at bruge en fredede bygning.

Den måde man benytter en fredede bygning på, må dog aldrig forringe bygningens fredningsværdier. Det er vigtigt at bevare og forbedre bygningens særlige kvaliteter og særpræg, når der skal ske ændringer på bygningen. Både Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og ejere af fredede bygninger er forvaltere af bevaringen af bygningens kultur- og arkitektoniske særpræg.

Med den korrekte rådgivning og vejledning er det ofte muligt at foretage ændringer i en fredet bygning uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv