Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Hvad er kulturminder?

Kulturminder omgiver os hver eneste dag, vi ser nogle kulturminder, men andre er usynlige for os. Ét er sikkert, vi bevæger os rundt i kulturminderne. Kulturminder fortæller os om Grønlands kultur- og arkitekturhistorie, hvor fredningslovgivningen gør det muligt at beskytte og bevare ikke kun vores historie og identitet men hele menneskehedens historie til gavn for os selv og vores efterkommere.

Kulturminder dækker således over jordfaste fortidsminder, bygninger og kulturhistoriske områder. 

Jordfaste fortidsminder er fysiske spor efter menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, men dækker samtidig også den sammenhæng, som disse spor er anbragt i. 

Bygninger er det mest synlige bevis på vores kulturarv, som giver os oplysninger og Grønlands kultur- og arkitekturhistorie gennem tiderne, og som vurderes til at være af enten national eller regional betydning.

Anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Inden for disse tre områder kan der anvendes 2 slags fredninger 

  • Fakultative fredninger; besluttede fredninger, hvis anlæggende har en særlig værdi.
  • De facto fredninger; automatiske fredninger af alle fortidsminder, som er mere end 100 år gamle.
CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv