Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Slægtsforskning

Dyk ned i din slægtshistorie. Slægtshistorie er din private grønlandshistorie. Grønlands Nationalarkivs samlinger byder på et væld af spændende historier om mennesker - fortællinger, der bare venter på at blive fortalt.

Her kan du læse mere om, hvad slægtsforskning er, og hvordan du kommer i gang med at forske i historien. 

 

Hvad er slægtsforskning?

Typisk handler slægtsforskning om at finde så mange oplysninger om sine egne forfædre som muligt. Forfædre er bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre og så videre. Man slægtsforskning kan også dreje sig om at finde oplysninger om nulevende slægtninge.

I denne forbindelse er arkivalier gode, for de kan nemlig hjælpe dig videre i informationssøgningen. Der findes ikke arkivalier, som samler alle oplysninger, så du kan ikke blot slå et navn op og få en oversigt over alle dokumenter, som omhandler personens liv. Årsagen hertil er, at registreringerne i arkivalierne typisk er foretaget af forskellige myndigheder. Slægtsforskning foregår derfor oftest i faser.

 

Slægtsforskningens faser

For nye slægtsforskere kan det oftest betale sig at begynde med de mest grundlæggende oplysninger om enkeltpersoner i slægten. Først og fremmest er det vigtigt at kontakte familiens ældste medlemmer for at samle så mange oplysninger som muligt om dine forfædre. De grundlæggende oplysninger kan muligvis findes i kirkebøger og mandtalslister. Det kunne f. eks. være:

  • Navn
  • Fødselsår og -område
  • Dødsår og -område

Når du har indsamlet så mange oplysninger som muligt, kan du gå til arkivalierne. Gennem forskning i arkivalierne er det muligt at finde flere oplysninger om sin slægt.

Hvis du er interesseret i dine forfædre, kan du henvende dig til Grønlands Nationalarkiv. Arkivet foretaget ikke slægtsforskning for folk, men har du brug for råd og vejledning kan du tilkalde en arkivar til læsesalen i tidsrummet kl. 10 til 15 på hverdage. Se nærmere om brugen af kirkebøgerne på læsesalen i Vejledning i slægtsforskning. Vejledningen indeholder også gode råd og tips som det anbefales at læse, inden man påbegynder slægtsforskning. Du kan også få vejledning i, hvordan man læser vanskelig håndskrift. Se også vejledning til de forskellige kirkebøger i "hvilken kirkebog?

Nok den vigtigste kilde til slægtsforskning er vores kirkebøger. Disse er tilgængelig både i fysisk og digital form. De digitale kirkebøger finder du her. Fysiske kopier af kirkebøgerne kan ses i Ilimmarfiks biblioteks læsesal.

 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv