Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Retur til Nuuk/Godthåbs hovedside

Noorliit/Neu Herrnhut (Nuuk/Godthåb) 1733-1809(1900)

I Register over de i den Evangeliske Brødremeninghed døbte Grønlændere

II Register over de i Neu-Herrnhuth døbte børn af vore europæiske søskende

III Register over Kolonie-Grønlændere om de vil holde sig hos os eller til de danske missionærer

IV Register over de Grønlandske som er døbt af andre missionærer og er kommet hen til Neu Herrnhut

Va Register over de Søskende som i Neu Herrnhut er blevet forbundne i det Hellige Ægteskab

Vb Grønlandske Søskende Gift i Meningheden

Vc Velsignelser af Ægteskaber

VI Register over Grønlændere som med os er blevet delagtiggjort i Jesu Christus legeme og blod

VIIa Register over de til vands og til lands indsovede Grønlandske Søskende

VIIb Nationale Søskende (Grønlandske)

VIII Register over Sørejser til Grønland og retur, og alle Søskende som er kommet over med disse

IX Register over de i Meningheden optagne Søskende

X Register over dem, som her er blevet Kandidater til Det Hellige Aftensmåltid

XI Register over optagne Grønlandske Søskende, hvem og hvornår de er Hjemgået

XII Register over dem, som fra Tid til Anden har forladt den herværende Menighed

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv