Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Fredningsgennemgang

De fredede bygninger udgør en vigtig del af vores kulturarv og historie, og det er første gang i bygningsfredningslovens historie, at der foretages en så omfattende og systematisk gennemgang af fredningsværdierne. Med fredningsgennemgangen får vi bedre viden om de fredede bygninger, således at fredningerne bliver mere forståelige.

 

Første gang i fredningens historie

I de kommende år skal landets fredede bygninger gennemgås systematisk af Grønlands National Museum og Arkiv hvor hver bygning skal beskrives og vurderes, så der bliver klarhed over, hvad der ligger til grund for fredningen og at der efterfølgende bliver udarbejdet en fremadrettet handlingsplan for hver bygning. Formålet er at få mere viden om de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for fredningerne og øge bevidstheden om de fredede bygninger i hele landet.

 

På baggrund af fredningsgennemgangen vil bygningsejere af de fredede bygninger blive tilbudt individuelle handlingsplaner for deres bygninger. Handlingsplanen vil være vejledende for hvilke arbejder der bør udføres for at fastholde eller genskabe bygningens fredningsværdier. Handlingsplanen vil indeholde en oversigt over, hvilke arbejder der bør udføres indenfor en årrække eksempelvis indenfor 3-, 5- eller 10 år, således at bygningsejer kan planlægge renovering/restaurering i god tid. Økonomisk set bliver det også mere overskueligt for bygningsejer, idet det bliver lettere at tilrettelægge fremtidige bygningsarbejder og afsætte de økonomiske midler i god tid.

 

Bygningskultur 2015

Realdania Byg og Kulturstyrelsen sætter fokus på de bevaringsværdige bygninger for at styrke og fremtidssikre håndtering af bygningsarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner.

 

Historiske huse i Ilimanaq

Realdania Byg realiserer nu i sammen med Qaasuitsup Kommune og World of Greenland et storstilet projekt, der skal bidrage til at formidle områdets natur- og kulturarv. Formålet er at skabe et bæredygtigt grundlag for vækst og fremgang for bygden med turisme som omdrejningspunktet.

 

Realdania Byg har overtaget to fredede huse i Ilimanaq, som fremover kommer til at spille en afgørende rolle i formidlingen af grønlandsk verdens- og kulturarv med fokus på bevaring og genanvendelse af bygningsarven. De to fredede huse fra perioden 1751-1770 skal restaureres og omdannes til formidlingscenter, en restaurant og butik.

 

Realdania Byg’s hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om projektet.

 

Arbejdet med de bevaringsværdige bygninger og miljøer i byerne

Det er ønskeligt, at der udvikles og opbygges en viden, metoder og værktøjer til fælles håndtering af bevaringsværdierne i fremtiden, og NKA vil være behjælpelig med rådgivning om metoder for bygningsregistrering m.m.

Her er nogle gode grunde til at sætte bygningskulturarven på dagsordenen:

 

  1. Tiltrække bosætning og erhverv og fastholde og tiltrække arbejdskraft
  2. Lokal sammenhængskraft om liv og værdier fra fortiden og styrk kommunens identitet
  3. Bygningsarv skaber værdi, når den bliver ramme om aktiviteter – skab liv i bygningerne

 

De glemte historier skal gøres synlige og ejerne af de bevaringsværdige bygninger skal gøres bevidste om, hvad de har. Det handler om at inspicere til ny brug – det er ofte ikke bygningerne, der er forældede, men holdningen til dem, der trænger til fornyelse.

Mange af de bevaringsværdige huse er lige så væsentlige som de fredede for det kulturmiljø, hvori de indgår. Alligevel ser vi rundt om i byerne, at de bevaringsværdige bygninger undergår voldsomme ændringer i takt med, at de nye smarte og billige byggematerialer bliver tilgængelige på byggemarkeder, og bygningerne risikerer helt at miste deres bevaringsværdi.

 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv