Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Fredede bygninger

Den grønlandske bygningskultur er en synlig del af landets kulturarv. På landsplan findes i alt 158 fredede bygninger og ca. over 350 bygninger, som vurderes at have bevaringsværdi.

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie og har derfor national betydning. Derfor skal der søges om tilladelse til bygningsarbejder hos Grønlands National Museum og Arkiv både hvad angår udvendig og indvendig bygningsarbejder.

De bevaringsværdige bygninger kan på samme måde fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie, men på et lokalt plan. En fredning gælder hele eller dele af bygningen, ude som inde, medens en udpegning som bevaringsværdig alene gælder bygningens ydre.

Her på siderne kan du læse mere om, hvad der bliver fredet, om bygningsfredningens og -bevaringens historie, om bevaringsværdige bygninger og kommende planer for fredningsgennemgang i Grønland.

Du kan hente oversigten over samtlige fredede bygninger i Grønland 2024, her.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv