Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Sermersooq Kommune

Tasiilaq

Sermersooq Kommune

B-nr.

Opført

Sted/vej

Oprindelig funktion

Nuværende funktion

Ejer

Fredet

B-41

1903

Rüttelvej

Kirke

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

02-11-1998

B-42

1895

Chr. Rosingsvej

Missionærbolig

Tjenestebolig

Selvstyret

02-11-1998

B-47

1895

Jens Emilip Aqq.

Bestyrerbolig / sygehus

Tjenestebolig

Selvstyret

02-11-1998

B-48

1904

Johan Petertsens vej

Medhjælperbolig "skæven"

Værksted

Kommuneqarfik Sermersooq

02-11-1998

B-51

1894

Johan Petertsens vej

Den midlertidige bolig "kastellet"

Kontor

Kommuneqarfik Sermersooq

02-11-1998

B-55

1950

Ammannduusip Aqq.

Kateketbolig

Udlejningshus

Selvstyret

02-11-1998

Fredningsværdige

B-29

1894

Talittarpimmut

Grønsagshuset

Museum?

Museum?

Fredningsværdig

B-30

1928

Inutsummut

Inspektørbolig

Privat

Privat

Fredningsværdig

B-32

1947

Talittarpimmut

Bolig

Fredningsværdig

B-33

1940

Umiartsualivimmut

Bageri og pakhus

 

Kni a/s

Kni a/s

Fredningsværdig

B-35

1899

Umiartsualivimmut

Tømrerværsted

Kni a/s

Kni a/s

Fredningsværdig

Nuuk

Sermersooq Kommune

B-nr.

Opført

Sted/vej

Oprindelig funktion

Nuværende funktion

Ejer

Fredet

B-7

1748

Noorlernut

Ny Hernhut Missionstation

Ombudsmandskontor

Selvstyret

12-04-1983

B-7

1748

Noorlernut

Gedestald

Ombudsmandskontor

Selvstyret

12-04-1983

B-30

1930

Qaanniviit

Sygehus

Seminarium

Selvstyret

30-09-1983

B-36

1758

Hans Egedesvej

Materialelager

Museets værksted

Selvstyret

30-09-1983

B-37

1728

Hans Egedesvej

Hans Egedes Hus

Repræsentation

Selvstyret

30-09-1983

B-43

1850

Hans Egedesvej

Proviantbod og butik

Museets bolig

Kommuneqarfik Sermersooq

30-09-1983

B-68

1938

Hans Egedesvej

Landsrådets mødesal

Islandsk konsulat

Selvstyret

30-09-1983

B-74

1887

Hans Egedesvej

Bødkerværksted

Museum

Selvstyret

30-09-1983

B-78

1913

Hans Egedesvej

"Sømskuret" / Henkogningsfabrik

Kajakværksted

Kommuneqarfik Sermersooq

30-09-1983

B-137

1849

R. Berthelsensvej

Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirke

Kirken / Selvstyret

30-09-1983

B-138

1913

R. Berthelsensvej

Kapel

Kapel

Kirken / Selvstyret

30-09-1983

B-142

1903

Gertrud Rasksvej

Sygehus

Tjenstebolig

Selvstyret

30-09-1983

B-144

1907

C.E. Janssensvej

Seminarium

Seminarium

Kommuneqarfik Sermersooq

30-09-1983

B-1401

1907

C.E. Janssensvej

Gymnastiksal

Seminarium

Selvstyret

12-04-1983

Fredningsværdige

B-2

1941

Tuapannguit

Amerikansk konsulat

Landslægeembedet

Selvstyret

Fredningsværdig

B-32

1833

Abel Egedesvej

Assistentbolig

Privat

Privat

Fredningsværdig

B-34

1925

Hans Egedesvej

Assistentbolig

Privat

Privat

Fredningsværdig

B-66

1936

Hans Egedesvej

Pakhus til opbev. af kul

Museum

Selvstyret

Fredningsværdig

B-70

1848

Hans Egedesvej

Mandskabshus

Museum

Selvstyret

Fredningsværdig

B-75

1892

Hans Egedesvej

Tømrerværksted

Kontor

Selvstyret

Fredningsværdig

B-81

1927

Hans Egedesvej

Trælasthus

Museum

Selvstyret

Fredningsværdig

B-131

1933

C.E. Janssensvej

Elevhus

Gymnasium

Selvstyret

Fredningsværdig

B-312

1933

C.E. Janssensvej

Elevhus

Gymnasium

Selvstyret

Fredningsværdig

B-140

1847

Hans Egedesvej

Seminarium

Provstikontor

Kirken / Selvstyret

Fredningsværdig

B-141

1903

Inspektørbakken

Augo Lynges barndomshjem

Bolig

Privat

Fredningsværdig

B-146

Ca. 1930

Inspektørbakken

Lærerbolig

Privat

Privat

Fredningsværdig

B-148

Ca. 1930

C.E. Janssensvej

Økonomibygning

Seminarium

Selvstyret

Fredningsværdig

B-151

1932

C.E. Janssensvej

Børneskole

Seminarium

Selvstyret

Fredningsværdig

B-615

Ca. 1920

Aqqaluks Plads

Bolig

Ubenyttet

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-1859

1932

Hans Egedesvej

Pakhus

Museum

Selvstyret

Fredningsværdig

B-1860

1924

Hans Egedesvej

Saltepakhus

Museum

Selvstyret

Fredningsværdig

Qeqertarsuatsiaat

Sermersooq Kommune

B-nr.

Opført

Sted/vej

Oprindelig funktion

Nuværende funktion

Ejer

Fredet

B-93

1763

Ruin

KNI A/S

12-04-1983

Paamiut

Sermersooq Kommune

B-nr.

Opført

Sted/vej

Oprindelig funktion

Nuværende funktion

Ejer

Fredet

B-30

1919

Orsiivik

Salterianlæg

Tom

Kommuneqarfik Sermersooq

13-02-2013

B-61

1920

Orsiivik

Salterianlæg

Tom

Kommuneqarfik Sermersooq

13-02-2013

B-83

1909

Ottorsuup Aqq.

Kirke

Kirke

Selvstyret

02-11-1998

Fredningsværdige

B-0

Ca. 1920

Eneste forb. over elven før 1950

Bro

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-7

Ca. 1925

Ottorsuup Aqq.

Assistentbolig

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-10

1839

Ottorsuup Aqq.

Bestyrerbolig

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-17

Ca. 1925

Ottorsuup Aqq.

Tømrerværksted

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-19

1850

Orsiivik

Sygehus

Depot

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-38

Ca. 1925

Ottorsuup Aqq.

Handelskontor

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-54

1860

Orsiivik

Handelskontor

Depot

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-55

1866

Ottorsuup Aqq.

Proviantbod

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

Udhus

Ottorsuup Aqq.

Hønsehus

Museum

Kommuneqarfik Sermersooq

Fredningsværdig

B-85

Kirkegårdsvej

Skole

Missionshus

Forening

Fredningsværdig

B-86

1922

Poul Ibsenip aqq.

Præstebolig

Præstebolig

Kirken / Selvstyret

Fredningsværdig

B-93

1948

Poul Ibsenip aqq.

Tjenestebolig

Bolig

Privat

Fredningsværdig

B-94

1947

Anders Petersen aqq.

Teleekspeditionsbygning

Bolig

Privat

Fredningsværdig

B-95

1947

Poul Ibsenip aqq.

Telegrafbestyrerbolig

Bolig

Privat

Fredningsværdig

B-96

1947

Anders Petersen aqq.

Tjenestebolig

Bolig

Privat

Fredningsværdig

B-406

Aqqusinertaaq

Privat bolig

Bolig

Privat

Fredningsværdig

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv