Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Viden & gode råd

En bygning kan i princippet holde evigt. Om du er ejer af en fredede eller bevaringsværdig bygning gælder der de samme krav om løbende at vedligeholde den korrekt.

På denne side kan du læse om baggrunden for bygningsmateriale og vedligeholdelse af bygninger i Grønland samt få anbefalinger og viden om, hvor du kan finde informationer om byggematerialer. Husk altid at søge tilladelse til at udføre byggearbejderne hos Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, inden du går i gang.

 

Træbygninger

Langt størstedelen af de bygninger, der er fredede eller bevaringsværdige, er træbygninger fra kolonitiden. Det er importerede huse, som enten er præfabrikerede i Danmark (oftest stokværkshusene) eller som er bygget af tømrere her i landet. Hvad deres vedligeholdelse angår, så må man huske på, at i tiden for disse huse, har man gennem tiderne fulgt de vedligeholdelsestraditioner, som også var gældende i Danmark, hvorfra materialerne ankom. Man skal derfor ikke til at finde frem til gamle opskrifter på maling fremstillet af grønlandske olier (fra havpattedyr), men man må i stedet antage, at de alle har været behandlet ud fra den skandinaviske tradition.

 

Det er dog et faktum, at der har været fremstillet ”grønlandsk” maling, men hvorvidt de har været anvendt på de nuværende bygninger, kan være svært at afgøre. Ønsker man at forsøge sig med den grønlandske fremstillede maling, så gives opskriften på fornem vis her af tidligere inspektør i Qeqertarsuaq Ph. Rosendahl.

 

Gennem de sidste 200 års vedligeholdelse er der brugt forskellige typer af vedligeholdelsesmaterialer. Det gælder maling, værk, fugemasse osv. Det er derfor ikke altid lige nemt at vælge den korrekte malingstype. I Grønland har det været traditionen at følge udviklingen i Danmark, og det er først inden for de sidste 30 år, at særlig museerne har fået øjnene op for, at man ikke nødvendigvis behøver at bruge det nyeste moderne maling, men i stedet vælge en, der tidsmæssigt passer bedst til bygningen. Det er blandt andet derfor, at det er så væsentligt at iagttage de bygningshistoriske spor, så man kan samle information om bygningens oprindelige udseende og indretning samt de ændringer, den har gennemgået i tidens løb.

 

Almindelig vedligeholdelse

Generelt skal man ikke have tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv til almindelig vedligeholdelse. Det vil sige arbejder, der ikke ændrer på bygningens farver, overflader, materialer, omfang og indretning, og hvor vedligeholdelsesarbejdet ikke indebærer egentlig udskiftning af materiale. Man kan altså sagtens male sit hus, udbedre en revne, pletmale et vindue eller udskifte en enkelt tagspån uden at involvere myndighederne. Blot skal man huske at bruge samme materialer, maling eller mørtel som de oprindelige.

 

Det er godt, hvis man selv kan stå for vedligeholdelsen af sit fredede hus, men man skal være opmærksom på, at huset skal vedligeholdes i overensstemmelse med de anvendte materialer og anvendelsen af den for husets korrekte byggeteknik. Såvel materialer som byggeteknik har tidstypiske træk og er vigtige dele af bygningskulturen og fredningsværdien. Den håndværksmæssige kvalitet i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer bør være på linje med den, der er udført ved bygningens opførelse. Mange vedligeholdelsesopgaver kan udføres af ejeren selv, men hvis man er i tvivl, så er det en god idé at rådføre sig med en professionel rådgiver.

 

NKA anbefaler

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har udarbejdet vejledninger til nogle af de forskellige arbejder, som hører ind under almindelig vedligeholdelse.

 

- Årlig kontrol af bygningsskader

- Friskluftventiler

- Malingsprodukter

- Afrensning af ældre malinglag

- Overfladebehandling af bindingsværk

- Istandsættelse af vinduer og døre

- Renovering eller udskiftning af vinduer

- Valg af vinduestype og kvalitet og kondensproblemer

- Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

- Klassiske husfarver i Grønland

- Generelt om træspånd

- Pudsning af bindingsværkstavl

- Renovering af støbejernsdele

- Renovering af krybekælderdæk af træ

- Reparation af fundamenter eller pudset murværk

- Reparation af spåntag

Du kan få yderligere oplysninger om bygningsbevaring og tidssvarende malingstyper hos Center for Bygningsbevaring i Danmark. Der kan du få mere detaljeret viden om; materialer, anvisninger, kurser og læse specialiserede artikler

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv