Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Tinglysning og bevaringsdeklaration

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv offentliggør fredninger samt ændring eller ophævelse heraf inden 14 dage efter afgørelse herom. Ejeren, brugere med arealtildeling eller anden ret til brug af bygningen og den kommune, hvori bygningen er beliggende, samt andre relevante parter underrettes direkte. Afgørelser om fredning registreres af Retten i Grønland på begæring fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

Retten i Grønland skal give Grønlands Nationalmuseum & Arkiv meddelelse om ejerskifte. Fredning skal respekteres af alle rettighedshavere over bygningen, uanset hvornår rettigheden er stiftet.

I Landsrettens oversigt kan du få oplysninger om skøder af fredede bygninger, om bygningen, og hvem ejeren er. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv