Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Hvad må man, hvad skal man?

En bygning kan principielt holde evigt, hvis man løbende vedligeholder den korrekt.

Generelt skal man ikke have tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv til almindelig vedligeholdelse. Det vil sige arbejder, der ikke ændrer på bygningens farver, overflader, materialer, omfang og indretning, og hvor vedligeholdelsesarbejdet ikke indebærer egentlig udskiftning af materiale. Man kan altså sagtens male sit hus, udbedre en revne, pletmale et vindue eller udskifte en enkelt tagspån uden at involvere myndighederne. Blot skal man huske at bruge samme materialer, maling eller mørtel som de oprindelige.

Det er godt, hvis man selv kan stå for vedligeholdelsen af sit fredede hus, men man skal være opmærksom på, at huset skal vedligeholdes i overensstemmelse med de anvendte materialer og anvendelsen af den for husets korrekte byggeteknik. Såvel materialer som byggeteknik har tidstypiske træk og er vigtige dele af bygningskulturen og fredningsværdien. Den håndværksmæssige kvalitet i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer bør være på linje med den, der er udført ved bygningens opførelse. Mange vedligeholdelsesopgaver kan udføres af ejeren selv, men hvis man er i tvivl, så er det en god idé at rådføre sig med en professionel rådgiver.

Man kan altid rådføre sig med Grønlands Nationalmuseum & Arkivs bygningsfaglige rådgiver eller med en arkitekt med kendskab til historiske bygninger.

Begrebet vedligeholdelse i bygningsfredningslovens forstand er derfor mere snævert end i almindelig forstand. Mange arbejder, som ejere og håndværkere betragter som vedligeholdelse, kræver en tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Er man i tvivl om, hvorvidt et arbejde kan betegnes som almindelig vedligeholdelse eller ej, bør man kontakte Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv