Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right
Kommunikation skaber folk
Kommunikation skaber folk

Kommunikation skaber folk

Udstillingen Kommunikation skaber folk sætter fokus på udviklingen af en grønlandsk identitet fra det traditio­nelle fanger­samfund til nutidens moderne grønlandske samfund og udviklingen af en grønlandsk identitet og national bevidsthed.

De væsentligste søjler i udstillingen er udviklingen af den grønlandske kirke, skolevæsen og uddannelse, landets politiske historie, udviklingen af kommunikation i form af såvel skibs- og luftfart samt radio- og telekommunikation.

Et yderligere tema i udstillingen er desuden Grønland og omverdenen, hvor der rettes særlig fokus på landets tiltagende geopolitiske betydning siden 1940’erne.   

Denne udstilling viser i udpluk og i hovedtræk, hvordan forskellige tendentielle organisations- og kommunikationsformer, sammen eller hver for sig, har været midlerne til at kommunikere en fællesskabsfølelse og nationsopbygning. I takt med en øget kontakt og kommunikation mellem de forskellige bosteder, blev landets befolkning mere bevidst om, at de udgjorde en enhed i stedet for udelukkende at identificere sig i forhold til det sted, de boede. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv