Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right
Livsstil og klasseskel
Livsstil og klasseskel

Livstil og klasseskel

I udstillingen Livstil og klasseskel sættes der fokus på grønlændernes hverdag under koloniseringen gennem temaerne Klasseskel og etniske skel, og hvordan skellene afspejles i samfundet og folks dagligdag. I udstillingen kan du også komme helt tæt på de grønlandske nationaldragter til mænd og kvinder fra både øst-, vest- og Nordgrønland.

Med kristendommens indtog i 1721 og statslig kolonisering af Grønlands vestkyst fra 1774 skete der afgørende brud og ændringer i Inuits levevis og tankesæt. Kolonisationen skabte nye social- og klasseskel. Etniske skel blev introduceret, hvor kolonisterne kom som herrefolk for at lede og administrere som overklasse, og grønlænderne fastholdes i et sælfangererhverv som sikrede råvarer til en eskportorienteret monopolhandel. De fleste såkaldte blandinge endte som en mellemklasse og arbejdede indenfor KGH og missionsvirksomheden.

Importerede materialer og indførelse af nye teknikker skabte mere og mere afhængighed af udefrakommende materiel, viden og know-how. Det gjaldt eksempelvis indenfor båd- og boligbyggeri, administration og navigation. Nye sygdomme krævede ligeledes viden om vestlige helbredelsesmetoder og udefrakommende ekspertise. Kun få af de nye tiltag blev understøttet i form af en formel uddannelse. Det gjaldt uddannelse til jordemoder, kateket, tømrer, bødker og lign.

Oplev forskellen på et typisk grønlandsk og dansk hjem i 1950erne, hvordan det grønlandske tøj ændres i takt med koloniseringen eller lær mere om sundhed og sygdom som følge af fremmede folkeslag i landet. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv