Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Om arkivalierne

På Qangagooq.gl kan du finde museets og arkivets digitaliserede arkiv. 

Her ligger er et, med tiden voksende, udvalg af kilder til Grønlands historie, udvalgt på baggrund af efterspørgsel og/eller særlig kultur- og samfundshistorisk værdi fra hele landet.

Herunder kan du læse lidt om de særlige emner der er tilgængelige nu.

Skematiske indberetninger

Kolonibestyrerne skulle hvert år sende en lang række rapporter og regnskaber til inspektøren. Fra ca. 1870 begyndte man også at sende de såkaldte ’skematiske indberetninger’ som var fortrykte skemaer der blev udfyldt af kolonibestyreren. Skemaerne indeholder oplysninger om koloniens befolkning (antal, alder og køn), bygninger, både, redskaber til fangst og fiskeri, sundhedsforhold og vejrforhold i løbet af året. Der er derfor mange oplysninger at hente om de enkelte steder i Nordgrønland hvert år i perioden 1870-1930. Der er også enkelte serier af skematiske indberetninger fra kolonier i det sydlige inspektorat, men desværre er langt de fleste gået tabt ved Hans Hedtofts forlis i 1959.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv