Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Forstanderskaber

Forstanderskaber

Forstanderskaberne oprettedes i slutningen af 1850´erne i Sydgrønland og i løbet af 1860´erne var der et Forstanderskab i hvert kolonidistrikt. Det var den første form for lokalt selvstyre i Grønland hvor grønlændere selv kunne have indflydelse på beslutninger om lokalsamfundet.

Forstanderskaberne tog sig af sager der drejede sig om social understøttelse og straffesager der involverede grønlændere. Det var også forstanderskabet der uddelte den såkaldte ’repartition’. Repartition var et tilskud der belønnede de fangere der fangede mest og havde mange fangstredskaber og store familier. Referaterne fra møderne blev skrevet på både dansk og grønlandsk.

Protokollerne fortæller om hvordan forstanderskaberne fungerede, men også om mennesker og dagligdag ved kolonierne. Forstanderskaberne blev nedlagt i 1911 og erstattet af kommuneråd. De protokoller der er bevaret, findes i arkivet ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu og er alle tilgængelige på Qangagooq. Mange af protokollerne fra den sydlige del af Grønland gik desværre tabt ved KGH-skibet Hans Hedtofts forlis i 1959.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv