Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Præster og kateketer

Præster og kateketer

Missionærer - Præster

Missionærerne, som var uddannede præster, førte embedsdagbøger der beskrev det daglige arbejde og begivenhederne ved kolonien og de omkringliggende bosteder. Her kan man læse om hvordan missionæren udførte sit arbejde og både små og store begivenheder i missionærens distrikt.
Missionærernes embedsdagbøger giver bl.a. et indtryk af hvordan kirkelige begivenheder foregik og hvordan missionæren samarbejdede de ansatte ved Kongelige Grønlandske Handel. Dagbøgerne er næsten alle skrevet på dansk. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte man at sende enkelte grønlandske kateketer på præsteuddannelse i Danmark. Først i det 20. århundrede ændrede man betegnelsen ’missionær’ til ’præst’ som vi kender det i dag.

Kateketer

Kateketer fungerede som præster de steder hvor der ikke var en missionær/præst og ofte også som hjælpere for præsterne ved selve kolonien. Allerede omkring 1800 var alle kateketer grønlandske og fra 1848 uddannedes de på de to kateketseminarier i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Kateketernes vigtigste arbejde var undervisning i læsning, skrivning, bibelske tekster og bibelhistorie. Helt indtil midten af 1900-tallet blev den grønlandske skole drevet af missionen med kateketerne som lærere. Kateketerne skulle føre dagbøger. Ikke private dagbøger, men dagbøger om deres arbejde og særlige begivenheder i der hvor de boede og arbejdede. Derfor handler dagbøgerne ofte om vejret, undervisningen og de kirkelige begivenheder. Dagbøgerne er skrevet på grønlandsk. De dagbøger der i dag bevares i arkivet ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, stammer fra mange forskellige bopladser i perioden ca. 1880 til 1930. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv