Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Kommuneråd

Kommuneråd

Kommunerådene afløste forstanderskaberne i 1911 da en nyordning også indførte to landsråd – et for Nordgrønland (Upernavik til Aasiaat) og et for Sydgrønland (Sisimiut til Nanortalik). Kommunerådene var mere lokale end forstanderskaberne der havde fungeret som lokalt selvstyre for distrikter med mange bosteder. Kommunerådene oprettedes ved alle bosteder med mere end 60 beboere. Fra starten var der derfor i alt 62 kommuneråd fordelt over hele Vestgrønland som bestod udelukkende af grønlandske medlemmer valgt lokalt ved afstemning.

Fra 1925 overtog de nyoprettede Sysselråd nogle af kommunerådenes mange opgaver, herunder behandling af alderdomsforsorg og retssager. Kommunerådsprotokollerne førtes på grønlandsk. Ligesom forstanderskaberne giver de et indblik i hverdagen ved små og store bosteder, samt lokale meninger om forskellige spørgsmål. Ikke alle protokoller er bevaret fra de mange Kommuneråd men de protokoller som i dag findes i arkivet ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, stammer fra kommuner fra både Nord- og Sydgrønland. Mange af protokollerne fra den sydlige del af Grønland gik desværre tabt ved KGH-skibet Hans Hedtofts forlis i 1959.

Arkivalier, der som kommunerådsprotokollerne, indeholder private oplysninger om enkeltpersoner er først frit tilgængelige for offentligheden når de er 80 år gamle. Derfor er det ikke alle protokoller der kan ses på Qangagooq endnu. 

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv