Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Grønlandske breve til inspektøren i Nordgrønland

I kolonitiden var der to inspektører som ledede Kongelige Grønlandske Handel (KGH) i Grønland. Arkivet fra den inspektør der ledede det nordgrønlandske inspektorat (Fra Aasiaat til Upernavik) er bevaret og findes i arkivet ved Nunatta Allagaateqarfia. I dette arkiv findes en samling af breve sendt til inspektøren fra ansatte og andre i Grønland i perioden fra 1782 til ca. 1900. Nogle af brevene er skrevet på grønlandsk – det er breve fra grønlændere der var ansat ved KGH men også fra fangere og andre. Brevene fortæller om hvordan og hvad de personer skrev til inspektøren men også om hvordan det grønlandske skriftsprog udviklede sig gennem 1800-tallet.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv