Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Missionær Gustav Olsens dagbøger fra Thule 1909-1920

Missionær Gustav Olsens dagbøger fra Thule 1909-1920

Gustav Karl Eli Olsen, født d. 27. december 1878 i Sisimiut, død d. 7. august 1950 i Sisimiut. Uddannet kateket ved Ilinniarfissuaq i Nuuk i 1900. Han arbejdede som kateket ved Qipingasoq nær Maniitsoq, i Sisimiut og som overkateket i Ilulissat inden han i 1909 var den første missionær i Thule hvor Knud Rasmussen etablerede sin private handelsstation året efter. Det var det nyoprettede Den grønlandske kirkesag der samlede midler ind til også starte kristen mission. Den første missionær blev Gustav Olsen, som siden sin seminarietid havde ønsket at blive missionær. Med ham fulgte overkateket Sechmann Rosbach. På nær et enkelt år i Upernavik i 1913, blev Gustav Olsen og hans kone, Ane Sophie (født Berthelsen) i Thule indtil 1920.

Bøgerne er en blanding af private dagbøger og embedsdagbøger, men omhandler især missionsarbejdet. Nogle af bøgerne har også fungeret som notesbøger, bl.a. til at skrive mandtalslister over befolkningen i området. I enkelte af bøgerne ser det ud som om det er Ane Sophie der har skrevet, og de har givetvis hjulpet hinanden med at undervise og føre dagbøgerne. Dagbøgerne rummer mange oplysninger om dagligdagen og befolkningen ved Thule som på det tidspunkt ikke var en koloni. Det blev det først i 1937 da boet efter Knud Rasmussen solgte stationen til den danske stat.

Her kan man se den første kirkebog fra Thule fra perioden 1909 til 1939.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv